Değerleme Danışmanlık Hizmetleri

Gayrimenkul Değerleme

Şirketimiz, konusunda yetkin ve mesleğin gerektirdiği iş ahlakına sahip, lisanslı insan kaynağı ile kişi ve kurumlardan gelecek talebin türüne ve içeriğine göre, genel kabul görmüş değerleme yöntemlerini kullanmak, mesleğin gerektirdiği standartlara ve etik kurallara bağlı kalmak suretiyle gayrimenkul değerleme raporları hazırlar ve ilgililerine sunmaktadır. Mesleğin icrasında, kabul görmüş değerleme yöntemleri kullanır, Değerleme çalışması esnasında elde edilen verileri birden fazla yöntem ile irdeleyerek en doğru ve güvenilir sonuca ulaşır. Raporlama esnasında teknolojinin getirdiği tüm yenilikleri kullanarak hızlı ve kaliteli çözüme ulaştırır.

Hazırlanan raporlar talep edilen ortamlarda ilgilisine sunularak, raporlarını, topladığı verileri her an sunmaya hazır modern arşivleme yapar.

 

Değerleme Danışmanlık Hizmetleri

Şirketimiz, konusunda yetkin ve mesleğin gerektirdiği iş ahlakına sahip, lisanslı insan kaynağı ile kişi ve kurumlardan gelecek talebin türüne ve içeriğine göre, genel kabul görmüş değerleme yöntemlerini kullanmak, mesleğin gerektirdiği standartlara ve etik kurallara bağlı kalmak suretiyle gayrimenkul değerleme raporları hazırlar ve ilgililerine sunmaktadır

 

Bu kapsamda değerleme ve danışmanlık hizmetlerimiz

 • Arsa ve Araziler
 • Konut Binaları
 • Fabrikalar ve Üretim Tesisleri
 • Ticari Amaçlı Yapılar (Ofis, Dükkan …vs)
 • Alışveriş Merkezleri
 • Otel, Tatil Köyü, Konaklama Tesisleri
 • Akaryakıt İstasyonları
 • Lojistik Kullanımlı Yapılar
 • İkamet Amaçlı Mülkler
 • Eğlence Tesisleri ve Temalı Parklar
 • Öğrenci Yurtları

 

Gayrimenkule Dayalı Hak ve Faydaların Değerlemesi,

 • Kira Değeri Tespiti
 • Üst Hakkı Değeri Tespiti

 

Fizibilite Çalışmaları,

 • Proje Değerleme Çalışmaları,
 • Proje ve Yapıların Şerefiyelendirme Çalışmaları,
 • Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı ve Şerefiyelendirmeleri
 • Yer Seçimi (Lokasyon) Analizleri
 • En İyi ve En Verimli Kullanım Etüdü Çalışmaları,
 • Pazar Analizleri ve Sektör Araştırma Raporları,

 

Tapu ve Ruhsat Mevcut Durum Değerlendirme Raporları,

 

Gayrimenkullerle İlgili Değerlendirme Görüş ve Tavsiye Raporları,