En Etkin ve Verimli Kullanım Analizi

En Etkin ve Verimli Kullanım Analizi çalışmalarımız piyasa koşullarını en iyi şekilde analiz ederek salt piyasa değerlerine bağlı kalmayıp dünya ve Türkiye ölçeğinden arsa detayına kadar tüm etkileyici faktörleri de analizlerine katmaktadır.

Bu çalışma kapsamında, konu mülk üzerinde geliştirilecek en uygun kullanım ve ya kullanımların neler olduğu nakit akış tabloları ve karşılaştırılabilir sonuçlar ile belirlenmektedir. Çeşitli gayrimenkul piyasaları için pazar araştırması çalışması ile başlanan raporda, konu mülkün yakın çevresi detaylı incelenerek mülkün, bölge içinde kazanacağı potansiyel avantajlar da göz önünde tutulmaktadır.

Toplanan tüm pazar verileri ışığında, çeşitli kullanımları içeren modeller kurulmaktadır. Her bir modelin nakit akış tablosunda çıkan, net bugünkü değer (NPV) ve iç verimlilik oranı (IRR) kriterlerine dayanarak, mülk üzerinde geliştirilecek proje için en etkin ve verimli kullanım ortaya çıkarılmaktadır.

Yasaların müsaade ettiği ölçüde,

  • Bölge piyasasında belirlenmiş en isabetli gereksinime yönelik,
  • Optimum fiziksel değişikliğe uğratarak,
  • Ekonomik anlamda en fizibıl harcamalarla,
  • En çok gelir getirir hale getirilmeye yönelik analiz ve raporlama işlemlerinin tamamıdır.
  • Tanımdan da anlaşılacağı üzere en etkin ve verimli kullanım analizi bir eylem değil, ekonomik ve yasal bir inceleme ve konu mülke yönelik finansal bir analizdir. Bir mülk hakkında çok sayıda en etkin ve verimli kullanımı sağlayıcı analizler yapmak mümkündür.