Kentsel Dönüşüm

Kentsel dönüşüm amaçlı hazırlanan raporlarlama faaliyetleri 6306 sayılı AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN kapsamında yapılmaktadır.

Son dönemde Türkiye’deki neredeyse herkesin yakından ilgilendiği, apartman ve site yönetimi toplantılarının birinci gündem maddesi olan kentsel dönüşüm,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘nın 16/5/2012 tarihinde çıkartmış olduğu kentsel dönüşüm yasası olarak da bilinen 6306 sayılı  “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi” yasasıdır.

Kentsel dönüşüm yasasının amacı; başta deprem olmak üzere, sel, heyelan, kaya düşmesi, çığ vb. afet riski altında bulunan bölgelerin ve risk dışında kalan, ekonomik ömürlerini tamamlamış, eski ve hasarlı binaların tasfiyesi ve yerine, sağlıklı, güvenli, standartlara uygun yaşam alanlarının oluşturulması ve olası afetlerde can ve mal kayıplarının önlenmesidir. Dönüşümün bir başka boyutu ise çarpık kentleşmenin etkilerinin azaltılarak modern,  refah seviyesi yüksek, tarihi ve doğal dokusu muhafaza edilmiş marka şehirler oluşturmaktır.

Ketsel dönüşüm projelerinde yapmış olduğumuz belli başlı hizmetler ;

 • İmar durumunun öğrenilmesi,
 • Hazırlanan avan projeye göre daire şerefiyelendirmesinin yapılması
 • Yasa kapsamında riskli yapı ile ilgili SPK lisanslı değerleme raporu alınması sürecinin yönetimi ,
 • Bölge için en iyi ve en verimli kullanıma yönelik çalışmaların yapılması
 • Gerekçeli raporların hazırlanması
 • Sınır mülkiyetlerinin ve hak sahipliği tespiti
 • Kat adedi analizi, kullanım analizi, fonksiyon analizi
 • Değerleme çalışmalarının yapılması
 • Hak sahipliği tespiti ve gayrimenkul değerlemeye esas verilerin hazırlanması
 • Gayrimenkulün yasal ve mevcut durum değer tespitinin yapılması, katılımcı değerlerinin belirlenmesi ve değerleme raporlarının düzenlenmesi,
 • Boş hale getirilecek parselin kullanım türlerinin belirlenerek, imar ve yapılaşma şartlarına göre olası En etin ve Verimli Kullanım önerilerinde bulunulması,
 • Boş Arasa Değerinin belirlenmesi ve raporlanması,
 • Avan proje değerinin belirlenmesi ve Raporlanması
 • Dönüşüm modelinin belirlenmesi, dağıtım değeri tespit katsayısının belirlenmesi,