Kira Bedeli Tespiti

Uzmanlarımız piyasa bilgilerine, araştırma yeteneklerine ve veri kaynaklarına dayalı olarak talep edilen mülklerin kira bedelleri konusunda raporlar düzenlemektedir. Mahkemelerde bu konuda bilirkişilik yapmaktadırlar. Bu işlemlerini tüm mesleklerinin icrasında olduğu gibi bağımsızlık, tarafsızlık ve güvenirlik ilkeleri doğrultusunda yaparlar.