Politikalarımız

Kalite Politikamız

 • Müşterilerimizin gayrimenkul değerleme ve danışmanlık konularındaki tüm ihtiyaçlarına, uluslararası profesyonel ve etik standartlarda, bağımsız, tarafsız, güvenilir, hızlı ve kaliteli cevap veren “Çözüm Ortağı” olmak.
 • Her aşamada uluslararası standartları sağlamak, gelişim ve başarıda sürekliliği yakalamak
 • En kısa sürede bağımsız-tarafsız ve en doğru, güvenilir, kaliteli değerleme hizmetini vermek, verimli ve karlı çalışmak
 • Çalışanların eğitimine ve kişisel gelişimine sürekli katkıdas bulunarak hizmet kalitesini ve çalışan memnuniyetini arttırmak
 • Firma faaliyetlerinin kalitesinin sürekliliğinin iyileştirilmesini taahhüt etmek

 

İnsan Kaynakları Politikamız

 • Çalışanlar arasında ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi başka bir ayrım gözetilemez. Bütün çalışanlar haklar bakımından eşittir.
 • Çalışanlar arasında ve değerleme çalışmaları sırasında kimse hakkında, uyruğunda bulunduğu devlet veya ülkenin siyasal, hukuksal veya uluslararası statüsü bakımından hiçbir ayrım gözetilmeyecektir.
 • Kendisine bir suç yüklenen herkes, savunması için gerekli şans tanınacaktır.
 • Kimsenin özel yaşamına müdahele edilemez.
 • Tüm çalışanların düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak öğrenim, uygulama, ibadet ve dinsel törenlerle açığa vurma özgürlüğünü içerir.
 • Herkesin düşünce ve anlatım özgürlüğüne hakkı vardır. Ancak şirket bilgileri gizlidir, üçüncü şahıslarla paylaşılamaz.
 • Hiç kimse bir derneğe girmeye zorlanamaz.
 • Herkesin dinlenmeye, eğlenmeye ve belirli dönemlerde ücretli izne çıkmaya hakkı vardır.
 • Şirket çalışanlarından yeni anne olanların gerekli yasal izinlerini kullanma hakkı vardır. Şirket, çalışanlarına bu konuda gerekli desteği ve ilave toleransları elinden geldiğince gösterecektir.
 • Çalışanların ekip arkadaşlarına saygılı olmak ve destek olmak ödevleri vardır.
 • Şirketin çalışanlarına güvenli ve huzurlu bir çalışması ortamı sunma görevi vardır.