SEAK

HIZLI, İSABETLİ, GÜVENİLİR!..

2004 yılında, SEAK adı altında kurulan şirketimiz, 2007 yılında SEAK GAYRİMENKUL DEĞERLEME adı altında anonim şirket statüsünde faaliyetine devam etmiştir. Nisan 2009 tarihi itibari ile; Sermaye piyasası mevzuatı (SPK) çerçevesinde, gayrimenkul değerleme hizmeti verecek şirketler listesine dahil olmuştur. Şirketimizin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme kurulumuna yaptığı başvuru, ilgili kurumca uygun görülerek, kurulan (BDDK) 02.11.2011 tarih ve 4446 sayılı kararı ile bankalara gayrimenkul değerleme hizmeti verme yetkisi almıştır.

Faaliyet konusu: Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belirli bir tarihteki muhtemel değerlerinin bağımsız ve tarafsız olarak, bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek, uluslararası alanda kabul görmüş değerleme standartları çerçevesinde takdir etmek, gayrimenkullerin ayrılmaz bir parçası niteliğindeki makine ve techizatların, istisnai olarak taşınmaz sayıldığı durumlarda gemilerin yerinde tespitini yaparak değer takdirinde bulunmak, gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı haklara ilişkin hukuksal, mali ve bilimsel danışmanlık vermektir.

Banka ve kurumlara sağladığımız gayrimenkul değerleme hizmetlerinin; güvenilirliği, tarafsız olması, istenen standartlara uygun tanzim edilmiş olması, belli verilere dayandırılarak açıklanabilir olması, zamanında yapılmış olması gibi gerekliliklere uygun olarak, kurumsallaşma faaliyetlerinde bulunulmuştur.

13 yıldır hizmetinizdeyiz.

SEAK  Gayrimenkul Değerleme A.Ş.; kuruluş tarihi olan 2004 yılından bugüne sahip olduğu birikimine ve bünyesinde bulunan spk lisans belgelerine sahip, sektörde tecrübeli  mimar, inşaat mühendisi, harita mühendisi, şehir plancısı ve işletmecilerden oluşan kadrosuna  güvenmektedir.

Referansımız, kuruluşundan bu yana aralıksız hizmet verdiğimiz değişik kurum ve bankalara verdiğimiz yaklaşık 130.000 adet değerleme raporudur. Amacımız, mevcut müşterimiz yanında yeni müşterimiz olacak olan sizlere sahip olduğumuz deneyimiz ve mesleki bilgimize dayanarak değerleme hizmetinde etkinlik, yetkinlik, kalite ve süreklilik arz edecek şekilde SPK ve BDDK’nın istediği Uluslararası Standartlarda gayrimenkul değerleme raporu tanzimi yanında gayrimenkul ile ilgili danışmanlık hizmeti vermeye hazır olduğumuzu bildirmektir.

ISO 9001′ e ilişkin faaliyetlerimiz sonrasında 10.12.2010 düzenleme tarihi ile TRB international, TÜRKAK akreditasyonu bulunan TS EN ISO 9001:2008 belgesi alınmıştır.

Vizyonumuz
Uzun yıllardır sağladığımız kaliteli hizmetin getirdiği tecrübe ve güvenilirlik ile her geçen gün gelişen sektörde hızlı ve kaliteli hizmet sunmak. Çalışanlarının ve hizmet verdiği kişi ve kurumların nezdinde sektörünün öncü, yenilikçi ve güvenilir firması olmak

Misyonumuz
Bağımsızlık ve tarafsızlığımızdan ödün vermeden, evrensel değerler ışığında, deneyimli kadrosuyla dürüstlük ve gerçeklik ilkelerini kullanarak titiz, güvenilir, hızlı ve kaliteli hizmet sunmak. Sektörünün gelişmesi ve saygın bir yapıya kavuşturulması yolunda sektöre öncülük etmek.