Şerefiyelendirme Çalışması

Gayrimenkul Değerlemede Şerefiye: Aynı projede, aynı parselde ya da aynı binada yer alan bağımsız bölümler arasında, fiziksel, doğal, işlevsel koşullardan kaynaklı kullanıcı tercihlerine bağlı olarak oluşan değer farklılığıdır.

Şerefiyelendirme çalışmalarından beklenen; Potansiyel müşterileri belirleyerek analizi yapmak, zevk ve tercihlerini belirlemek ve bu zevk ve tercihlerin şiddetini ölçümleyerek, projede oluşturacağı fiyat farklılığını bilimsel olarak belirlemektir.

Bir taşınmazın değerini etkileyebilecek objektif ve sübjektif bir çok parametrenin mevcuttur. Bu parametrelerin sayısı projenin cinsine ve kullanıcıların sosyal, ekonomik ve kültürel birikimlerine göre değişebilmektedir.

    • İşletme varlıklarının yasalara uygun değerinin belirlenmesini,
    • İşletmenizin değerinin doğru analizinin yapılmasını,

 

  • Tarh ve tahakkuk edecek verginin doğru tespitini,
  • Kentsel Dönüşümde katılımcılara arası adaletin sağlanmasını,
  • Konut Kooperatiflerinde kooperatif üyeleri arasında adaletin sağlanmasını,
  • Gayrimenkul Projelerinde yatırımcının ciro kaybının önlenmesini ve kullanıcı memnuniyetinin maksimum kılınmasını sağlamaktadır.